به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، این جلسه در مورخه ۹۷/۰۵/۱۰ با شرکت اساتید مرتبط با موضوع در دفتر بسیج اساتید استان برگزار شد . در ابتدای مراسم دکتر جوادی مسئول بسیج اساتید استان در خصوص موضوع جلسه مطالبی را ایراد نمودند و چنین بیان نمودند که مطالعات جامع آب در حوزه آبریز دریاچه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، این جلسه در مورخه ۹۷/۰۵/۱۰ با شرکت اساتید مرتبط با موضوع در دفتر بسیج اساتید استان برگزار شد .

در ابتدای مراسم دکتر جوادی مسئول بسیج اساتید استان در خصوص موضوع جلسه مطالبی را ایراد نمودند و چنین بیان نمودند که مطالعات جامع آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه برای احیای دریاچه نیز یکی از اساسی ترین موضوعات می باشد.سپس هر یک از اعضای جلسه دیدگاه ها و راهکار های لازم از جمله فرهنگ سازی در خصوص مصرف آب -درست مصرف کردن-نحوه کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه… در این خصوص بیان نمودند .

همچنین مقرر گردید که در این مورد، طرح ها و ایده ها از اساتید دانشگاه ارومیه جمع آوری و در خصوص عملیاتی کردن آنها تصمیم گیری گردد.برگزاری جلسات متخصصین و استخراج راهکار های مناسب در این زمینه نیز یکی دیگر از مصوبات جلسه بود.از آنجائیکه مسائل اجتماعی و روستایی در راستای صیانت از منابع آب یکی از موارد بسیار مهم جلوه می کند لذا مقرر گردید در جلسات بعدی از متخصصین مسائل اجتماعی و اقتصاد روستایی جهت ارائه راهکارهای معیشتی دعوت بعمل آید.در ضمن در خصوص عدم احیای دریاچه ارومیه نیز و راهکار های بعدی در این زمینه مسائلی مطرح گردید.

انتهای پیام/