به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛بازدید فرمانده محترم ناحیه چایپاره سرهنگ پاسدار علی حیرانی و مسئولین قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه شهدا استان ، مسئولین آب منطقه ای ، آب و فاضلاب روستایی آذربایجانغربی و مسئولین جهاد کشاورزی از محور تاج خاتون جهت بررسی مشکلات آب کشاورزی این محور. انتهای پیام/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛بازدید فرمانده محترم ناحیه چایپاره سرهنگ پاسدار علی حیرانی و مسئولین قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه شهدا استان ، مسئولین آب منطقه ای ، آب و فاضلاب روستایی آذربایجانغربی و مسئولین جهاد کشاورزی از محور تاج خاتون جهت بررسی مشکلات آب کشاورزی این محور.

انتهای پیام/