صبح امروز آزمون ادواری مهارت آموزی کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در محل سازمان فنی حرفه ای این شهرستان برگزار شد

صبح امروز آزمون ادواری مهارت آموزی کارکنان وظیفه ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در محل سازمان فنی حرفه ای این شهرستان برگزار شد.

این آزمون که با شرکت ۸ نفر از سربازان وظیفه ناحیه و با حضور مسئول نیروی انسانی ناحیه برگزار شد ، هر فرد بر اساس رشته علاقه مندی و مهارت خود آزمون داده و در صورت کسب نمره حداقلی ۵۰ از مجموع امتیاز ۱۰۰ موفق به اخذ مدرک مربوطه خواهد شد.