به همت معاونت نیروی انسانی سپاه اشنویه دوره ادواری مهارت آموزی سربازان وظیفه با هماهنگی اداره آموزش فنی حرفه ای شهرستان و با حضور ۵۳ نفر از سربازان وظیفه برگزار گردید. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: به همت معاونت نیروی انسانی سپاه اشنویه دوره ادواری مهارت آموزی سربازان وظیفه با هماهنگی اداره آموزش فنی حرفه ای شهرستان و با حضور ۵۳ نفر از سربازان وظیفه برگزار گردید.

 

.