به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛همزمان با سالروز بازگشت پرستوهای عاشق از بند اسارت،سپاه سلماس با تدارک دیدن جلسه ای به ریاست جانشین فرماندهی سپاه سلماس از این عزیزان تجلیل نمود.سرهنگ موسوی در این جلسه با اشاره به اینکه آزادگان مایه افتخار و سربلندی ما هستند افزود که این رشادت ها و از […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛همزمان با سالروز بازگشت پرستوهای عاشق از بند اسارت،سپاه سلماس با تدارک دیدن جلسه ای به ریاست جانشین فرماندهی سپاه سلماس از این عزیزان تجلیل نمود.سرهنگ موسوی در این جلسه با اشاره به اینکه آزادگان مایه افتخار و سربلندی ما هستند افزود که این رشادت ها و از خودگذشتگی آزادگان و مجاهدان راه حق است که کشورمان اکنون در این برهه زمانی در اقتدار و امنیت به سر میبرد.سپس آزادگان به بیان خاطرات خود پرداخته در آخر مراسم از ایشان تجلیل بعمل آمد