سردار شهسواری در راس هیئتی با حضور در شهرستان سردشت در راستای اردو های جهادی،طرح هجرت و مسکن مدد جویان کمیته امداد بسیج سازندگی از پروژه ها و طرح ها در شهر و روستاهای میرآباد،سپیکان،پارستان،ولیو،جبرند و باغی بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا،