به گزارش پایگا اطلاع رسانی سپاه شهدا، سرهنگ عالی از مرزبانی شهرستان خوی در کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران تشریح کرد:مقام معظم رهبری از زمانی که تهاجم فرهنگی و تغییر تاکتیک دشمنان را هشدار دادند مداوم بر مقاوم سازی اقتصاد شکننده ایران و حمایت از تولیدات داخلی و استفاده نکردن کالای قاچاق تاکیدداشته اند.بنابراین با پیروی از منویات و گوش به فرمان بودن مقام معظم رهبری مد ظله کشور را در مقابل این تهدید مصون بداریم.

 

وی راهکارهای مقاوم سازی اقتصادی و فرهنگی خانواده ها را برشمرد وافزود: اصلاح الگوی مصرف ،قناعت وعدم اسراف ،عدم استفاده از کالاهای غیر ضروری وقاچاق، دوری از تشریفات و ساده زیستی،استفاده از تولیدات داخلی، وبازنگری نسبت به درآمد و مصرف خانواده ها می تواند مهمترین عناوین و راه کارها برای موضوع مقاوم سازی در خانواده ها تاکید گردد.

 

مسول بسیج جامعه زنان سپاه خوی خواهر پاسدار لیدا سیرانی در حاشیه برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی گفت: این کارگاهها در راستای مقاوم سازی خانواده های اعضای بسیج با حضور اساتید مجرب با موضوعات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،حجاب وعفاف،تربیت فرزند،سواد رسانه ای وبرخی موضوعات مرتبط برگزار می شود.و امید است خروجی این کارگاهها علاوه بر تاثیر گذاری برای شرکت کنندگان ،این خانواده ها سفیر پیام کارگاه در بین خانواده ها و مساجد محله خود باشند.

 

انتهای پیام/