میدان تیر با حضور بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجن غربی، میدان تیر با حضور بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت برگزار شد.

انتهای پیام/