همزمان با رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله ۲ پلدشت کلاس های فرهنگی، ورزشی و آموزشی در اردوگاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی،همزمان با رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله ۲ پلدشت کلاس های فرهنگی، ورزشی و آموزشی در اردوگاه برگزار شد.

 

انتهای پیام/