افتتاح چندین طرح جهادی دانشجویی توسط سردار شهسواری در مناطق محروم شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی

افتتاح چندین طرح جهادی دانشجویی توسط سردار شهسواری در مناطق محروم شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی