مردم ماکو با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی به ویژه امریکای جهانخوار نواختند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛ مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ماکو صبح امروز با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ، با مشتهای گره کرده شعار همیشه زنده و پویای مرگ بر امریکا را سر داده و با حضور پرشور خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی به ویژه امریکای جهانخوار نواختند .

در این برنامه مردم مسیر مقابل بانک انصار تا داره مخابرات ماکو را راهپیمایی کردند .