مردم همیشه در صحنه میاندوآب، در سالروز تسخیر سراسر شعار”مرگ بر آمریکا” سر دادند و در سالروز ۱۳ آبان استکبارستیزی خود را بار دیگر نشان داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، مردم میاندوآب، حماسه ای دیگر خلق کردند و با حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ضمن سر دادن شعار “مرگ بر آمریکا” پررنگ تر از همیشه، بار دیگر استکبار ستیزی خود را به دنیا نشان دادند.
در این راهپیمایی باشکوه که مانند همیشه با حضور باصلابت و باشکوه مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه دیار باکری ها همراه بود؛ میاندوآبی ها نفرت و انزجار خود را از آمریکا، شیطان بزرگ و نماد استکبار نشان داده و به دنیا اعلام کردند که “هیهات من الذله” و “مرگ بر آمریکا” شعار مبنایی ماست.
این راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب( شهرداری) در میاندوآب آغاز شد در حالی که مسیرهای منتهی به محل تجمع وآغاز راهپیمایی مملو از جمعیت بود و فوج فوج بر جمعیت از اقشار مختلف اعم از کودک، جوان و پیر افزوده می شد.
شرکت کنندگان در راهپیمایی با سر دادن شعار “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” و “هیهات من الذله” و با در دست داشتن نوشته، بنر، پلاکاردهایی با مضمون استکبار ستیزی، ضمن محکومیت استکبار جهانی، پاسخ محکم و آتشینی به یاوه گویی های ترامپ دادند.
این راهپیمایی با تجمع در میدان شهرداری، سخنرانی و قرائت بیانیه پایانی به پایان رسید.

انتهای پیام/