به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی به همراه هیئتی از مسئولین شهرستانی با خانواده شهیدان بیت ا… نصیرپور و علی جعفر نژاد از شهدای دانش آموزی شهرستان چایپاره دیدار کرد. انتهای پیام/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی به همراه هیئتی از مسئولین شهرستانی با خانواده شهیدان بیت ا… نصیرپور و علی جعفر نژاد از شهدای دانش آموزی شهرستان چایپاره دیدار کرد.

انتهای پیام/