مراسم تجمع یوم الله ۱۳ آبان شهرستان اشنویه با حضور پرشور دانش آموزان ، اعضاء شورای تامین و شورای اداری شهرستان برگزار شد. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : مراسم تجمع یوم الله ۱۳ آبان شهرستان اشنویه با حضور پرشور دانش آموزان ، اعضاء شورای تامین و شورای اداری شهرستان برگزار شد.