بسیجیان اقشار مختلف شهرستان چالدران هم صدا با سایر شهرستان های آذربایجان غربی در مراسم شکوه مقاومت شرکت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء، بسیجیان اقشار مختلف شهرستان چالدران  هم صدا با سایر شهرستان های آذربایجان غربی در مراسم شکوه مقاومت شرکت کردند.