سه باب مسکن روستایی به عنوان نخستین واحد های مسکن روستایی که در قالب تفاهم نامه با سپاه پاسداران احداث شده است در سردشت به بهره برداری رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء :