به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان آذربایجان غربی جلسه هیأت اندیشه ورز اساتید بسیجی خواهر دانشگاه های ارومیه روز پنج شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۶ در محل اتاق جلسات دفتر بسیج اساتید استان برگزار گردید.در این جلسه که با حضور اساتید هیأت علمی دانشگاه های ارومیه تشکیل شده بود ،خانم دکتر مجرد عضو هیأت علمی دانشگاه […]

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان آذربایجان غربی جلسه هیأت اندیشه ورز اساتید بسیجی خواهر دانشگاه های ارومیه روز پنج شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۶ در محل اتاق جلسات دفتر بسیج اساتید استان برگزار گردید.در این جلسه که با حضور اساتید هیأت علمی دانشگاه های ارومیه تشکیل شده بود ،خانم دکتر مجرد عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه  و دبیر هیأت اندیشه ورز اساتید بسیجی خواهر ضمن تشریح  نظامنامه هیأت اندیشه ورز به اعضاء در رابطه با عیب یابی درونی و تلاش برای اثرگذاری بیرونی و فکر درباره فردا و برنامه ریزی جهت مقابله با توطئه های احتمالی دشمنان داخلی و خارجی مواردی را بیان کرد.ایشان همچنین  به عملیاتی شدن اهداف جلسات قبلی و برگزاری کارگاه هایی با محورهای تئوری ولایت فقیه،وضع ایران در منطقه و جهان،ارتباط موثر با دانشجو و فاکتورهای خانواده موفق نخبه اشاره کرد.عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه با اشاره به گرامیداشت روز ۹ دی و آمادگی هر چه بیشتر اساتید جهت مقابله با فتنه ها و پاسخ گویی به شبهات دانشجویان در این خصوص افزود:هریک از اعضاء چنانچه در بین همکاران خود افراد خوش فکر و صاحب ایده دارند جهت حضور در جلسه دعوت نمایند .در ادامه جلسه خانم دکتر غنی شایسته استاد تمام برق دانشگاه ارومیه به عنوان الگوی برتر علمی معرفی شده و  نامبرده نظرات کاربردی خود را در جهت فعال سازی علمی دانشجویان  تشریح کرد.در پایان نیز اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص  محورهایی همچون ایجاد حلقه های کتاب خوانی بین اساتید بسیجی،اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی دانشجویان،اهمیت پرداختن به دشمن خارجی سلطنت طلب،آموزش مسائل سیاسی به اساتید جهت داشتن پاسخ مناسب به دانشجویان بیان کردند.