معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت در خطبه های پیش از نماز جمعه : به حول و قوه الهی با منویات مقام معظم رهبری این انقلاب به رشد وبالندگی رسیده است

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛ سرهنگ فصاحت در خطبه های پیس از نماز جمعه گفت : امروز در سایه اقتدار نظام اسلامی و به عنوان یکی ازبزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دشمنان این انقلاب به ویژه آمریکا علیرغم اینکه هزینه های گزافی را در منطقه بر خودش تحمیل کرده است ، بعد از چهل سال شیطنت و توطئه علیه این انقلاب امروز می بینیم رذلیلانه با چراغ خاموش در کشور های ی که به عنوان پایگاه خود قرار داده شبانه مسافرت می کند و به نیروهای خودش این را در گوشی می گوید که مواظب پایگاه های خودتان باشید که ایران امروز برای ما خطر جدی است
وی افزود : امروز دشمنان این انقلاب با چوب حراج بر حیثیت بین المللی خود توسل به دروغ های آشکار برای سیاه نمایی از دستاوردهای انقلاب اسلامی می خواهند آدرس را اشتباهی به خورد مردم بدهند ، حیثیت بین المللی خود را چوب حراج گذاشته و می خواهند این مووضع را در بدنه جامعه اسلامی و ایرانی القا کنند و با این کارشان چهره کریه نکبت پهلوی را تبریه و تطهیر کنند .
سرهنگ فصاحت ادامه داد ما می میبینیم در طول این چهل سال اخیر سردمردان آمریکا ترامب با مشاور امینیتی خودش از گفتن نقشه نظام جمهوری اسلامی ابایی ندارند و وقیحانه و به صوت آشکارا آرزوی راهبردی خودشان را بر زبان می رانند و می خواهند بستر اصلی انقلاب اسلامی را که پیشرفت مردم و جوانان است و اعتماد اجتماعی را که بر مدار سه محور محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت را خدشه دار کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت با اشاره به قدرت نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود : امروز ما میبینیم آمریکای جنایتکار که در طول چهل سال شعار از نیل تا فرات را در دستور خودش قرار دهده بود ، بعد از چهل سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی امروز به نیروهای خودشان القا می کنند که مواظب مرزهای اسراییل باشید
وی ادامه داد : علیرغم اینکه چهل سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می گذرد و در طول این چهل سال فراز و نشیب هایی را طی کرده ام و فتنه هایی را این نظام مقدس تجربه کرده است و تهدیدهایی را که از سوی استکبار برای این نظام تحمیل شده است به حول و قوه الهی با منویات مقام معظم رهبری این انقلاب به رشد وبالندگی رسیده است.
اسرهنگ فصاحت در ادامه با اشاره به اینکه مروز بزرگترین تهدید این انقلاب اسلامی آمریکای جنایتکار است افزود : در کنار آن ۲ مقوله را فراموش نکنیم مقوله ای که آمریکا به عنوان دشمن این مرز و بوم و ملت و مردم مسلمان از چهل سال کارهایی را که برای براندازی و زمین گیرکردن این ملت دست بردار نبود و در کنار آن ، مقوله بزرگتر یعنی تهدید هواداران آمریکایی را در داخل کشور داریم که این هم خود به عنوان یکی از تهیدیدهای نظام مقدس است و در کنار آن تفکر آمریکایی است که در بدنه جامعه وجود دارد.
وی گفت: امروز یکی از تهدیدات نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که هر از گاهی در بدنه عمومی جامعه ما شاهد این هستیم که بحث سازش را سر میدهند ، علیرغم اینکه این مردم مسلمان چهل سال ظلم و جور و جفای آمریکا علیه این ملت را هرگز فراموش نمی کند ، هشت سال جنگ را بر ما تحمیل کردند از هیچ موضوعی دریغ نکردند و توپ و تانک و تفنگ را به دشمنان این نظام دادند تا سر مردم بیگناه و مظلوم ایران اسلامی بریزند و خانواده ها را به خاک و خون یکشند .
معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت با اشاره به اینکه آگاهی و شناخت از موقعیت و وضعیت کشور در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب و فهم جایگاه ارزش های اسلامی و انسانی در انقلاب مورد نیاز است افزو د: چگونگی رسیدن این انقلاب به چهل سالگی با وجود انبوهی از موانع و کارشکنی ها و انحراف از اهداف از سوی دشمنان و بدخواهان داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد.

سرهنگ فصاحت به حوزه دستاوردهای سایات های داخلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود : در حوزه سیاست داخلی که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی می باشد ، برگزاری ۳۸ انتخابات سرنوشت ساز سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است که ما شاهد آن بودیم و در دنیا بی نظیر است.
معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین تهدیدها، تهدید فضای مجازی است که هجوم رسانه های جهان علیه این نظام و انقلاب تداوم دارد تصریح کرد : یکی از تهدیداتی که اگر ما تاریخ را ورق بزنیم و مطالعاتی را در مورد بحث اجتماع و فرهنگ داشته باشیم که رویکرد و سیاست و این رسانه های جهانی بحث تبدیل موضوعات به بحران های داخلی است. ما می بینیم امروز استکبار ۸ سال در جنگ نتوانست علیه این مردم کاری انجام دهد امروز رویکرد خودشان را بر وضعیت اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم تغییرداده اند.
سرهنگ فصاحت تصریح کرد : امروز شاهد هستیم علیرغم اینکه مردم مشکلات معیشتی دارند اما هیچگاه حاضر نیستند از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی که اسلام، مردم و رهبری است دست بردارند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سردشت در بخش دوم صبحت های خود با اشاره به اینکه تریبون های نماز جمعه باید گویای شفاف سازی و پاسخگویی مسوولان در قالب مردم باید باشد افزود : دو قرائت در خصوص تریبون های نماز جمعه باید مد نظر قرار گیرد یکی نماز جمعه محمدی و دیگری نماز جمعه انقلابی .
وی گفت: نماز جمعه تریبونی است که باید خدمات حکومتی را توجیه کند تا مردم سوء ظن پیدا نکنند ، هماهنگونه که در طول تاریخ اسلام شاهد هستیم تریبون های نماز جمعه مکانی برای بحث احقاق حق و مطالبات مردم بوده است .
سرهنگ فصاحت گفت : نماز چهای جمعه باید مکانی برای رسیدگی بر مشکلات مردم و امر به معروف و نهی از منکر باشد. به ویژه مسئولانی که حق مدیریت را می گیرند و امکانات دولتی را می گیرند باید بگویند چه کارهایی را برای مردم انجام داده اند.