به همت معاونت نیروی انسانی سپاه اشنویه خانواده های معظم شهدای سپاه شهرستان در قالب کاروان زیارتی  و با بدرقه فرماندار ، معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه و جمعی از مدیران شهرستانی به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: به همت معاونت نیروی انسانی سپاه اشنویه خانواده های معظم شهدای سپاه شهرستان در قالب کاروان زیارتی  و با بدرقه فرماندار ، معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه و جمعی از مدیران شهرستانی به مشهد مقدس اعزام شدند.