با حضور سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران، سرهنگ زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور و جمعی از مسئولین کشوری و گروه های جهادی سراسر کشور، از ۵ گروه جهادی برتر از استان آذربایجان غربی در این جشنواره تجلیل بعمل آمد.

با حضور سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران، سرهنگ زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور و جمعی از مسئولین کشوری و گروه های جهادی سراسر کشور، از ۵ گروه جهادی برتر از استان آذربایجان غربی در این جشنواره تجلیل بعمل آمد.