سرهنگ پاسدار علی حسینی و. هیئت همراه با حضور در سپاه شهداء استان آ.غربی با مسئولین معاونت های عملیات ، آماد و مهندسی و پدافند غیر عامل دیدار و ضمن پیگیری امورات در راستای رفع مشکلات سپاه شهرستان به بحث و تبادل و نظر پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: سرهنگ پاسدار علی حسینی و. هیئت همراه با حضور در سپاه شهداء استان آ.غربی با مسئولین معاونت های عملیات ، آماد و مهندسی و پدافند غیر عامل دیدار و ضمن پیگیری امورات در راستای رفع مشکلات سپاه شهرستان به بحث و تبادل و نظر پرداختند.

در پایان این دیدارها فرمانده سپاه اشنویه و هیئت همراه با حضور در منزل برادر حسین پور از زحمات و تلاش های ایشان تقدیر و تشکر کردند.