طرح یک کاسب یک دانش آموز  در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند و پشتیبانی مالی اصناف و بازاریان و کسبه خیر و با همکاری اتاق اصناف و معتمدین بازاری و با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه ، رئیس اتاق اصناف شهرستان و تعدادی از مدیران مدارس برگزار شد. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء : به همت حوزه مقاومت بسیج اصناف سپاه اشنویه طرح یک کاسب یک دانش آموز  در راستای کمک به دانش آموزان نیازمند و پشتیبانی مالی اصناف و بازاریان و کسبه خیر و با همکاری اتاق اصناف و معتمدین بازاری و با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه ، رئیس اتاق اصناف شهرستان و تعدادی از مدیران مدارس برگزار شد.

در این مراسم مبلغ هیجده میلیون ریال از طرف بازریان شهرستان و مبلغ شانزده میلیون ریال از طرح حوزه اصناف سپاه اشنویه به دانش آموزان کمک مالی شد.

در ادامه سرهنگ پاسدار عباس محمدی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه گفت : امیدواریم این طرح و این کمک شایسته و خدا پسندانه برای همیشه بتواند دوام داشته باشد و ارتباط مستقیم و بدون واسطه کاسبان مومن و دانش آموزان نیازمند برقرار بماند و این روش کمک و نودوستی در جامعه اسلامی ایران تداوم بیشتری یابد.