کارگاه پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی و اقتصادی با حضور فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج پلدشت، مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه، مسئول محترم حفاظت اطلاعات و کلیه کارکنان اعم از مسئولین قسمت ها، فرماندهان حوزه ها و نیروهای تحت امر در اسفند ۱۳۹۷برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی، کارگاه پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی و اقتصادی با حضور فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج پلدشت،مسئول محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه،مسئول محترم حفاظت اطلاعات وکلیه کارکنان اعم از مسئولین قسمت ها ،فرماندهان حوزه ها و نیروهای تحت امر در اسفند ۱۳۹۷برگزار گردید.

سرهنگ پاسدار مقصود داوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدشت با بیان این مطلب که برگزاری چنین کارگاه هایی تحت عنوان پیشگیری از جرایم و تخلفات نیاز سازمان میباشد و باید درطول سال به صورت متعدد و کاربردی برگزار گردد و تمامی مسائل مالی به صورت دقیق توسط مسئولین مالی گفته شود چرا که بروز تخلفات مالی توسط یک پاسدار حتی یک مورد هر چند ناچیز هم نباید باشد.اگر مسائل در چنین گارگاههایی گفته شود جلوی خیلی از نابه سامانی ها گرفته میشود بروز بعضی از اتفاقات که منجربه فساد اقتصادی میشود از نداشتن اطلاعات مالی میباشد.لذا باید تمام پاسداران عزیز مسائل مالی را جدی بگیرند.اما نقطه مهم این است که انسان همیشه ودر همه حال این آیه قرآن را در ذهن خود داشته باشد)آیا انسان می پندارد که خدا او را نمیبیند)اگر این مسئله حل شود همه چیز حل خواهد شد.

بعد از سخنرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدشت کارگاه فوق در دومرحله مجزا با موضوعات ذیل ادامه یافت:

۱- بیان موضوعاتی در راستای عمده مسائل و مشکلات احصاشده و مبتلا به،در بحث تخلفات و جرائم مالی(سخنران:سروان پاسدار سجاد جوادی)

۲-تبیین دستورالعمل جدید تنخواه گردان کارپردازی بصورت پرسش و پاسخ بمنظور رفع مشکلات کارپردازان (سخنران:ستوانیکم پاسدار  جواد موحدی)

شرح مطالب موضوع اول:

سروان پاسدار سجاد جوادی مسئول محترم حفاظت اطلاعات  ناحیه مقاومت بسیج پلدشت به صورت مستندو با پخش کلیپ مربوط به یکی از کیس های مالی  مواردی را در جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی مطرح کردند از جمله :هزینه مستقیم کردن وجوه به حساب مشتریان که دلیل اصلی بروز تخلفات مالی محسوب میگردد.(از طریق صمیمی شدن کارپرداز مالی با فروشنده در طول چند سال خرید و فروش و ارائه فاکتورهای صوری) که با راهکار های مختلف از جمله برگزاری مداوم کمسیون های پیشگیری از جرایم ویا تعوض نمودن مسئول خرید به صورت شش ماهه یا یک ساله تا حدی میتواند راه گشا باشد-وجود مانده حساب در گاو صندوق و یا حساب بانکی بعد از تسویه حساب کامل که باید با  افزایش نظارت و بازرسی ها توسط عاملین ذیحساب ها کنترل شود– قانع نبودن افراد به شرایط موجود-صدور فاکتور های صوری در محل کار و دفتر خود با شماره سریال های پشت سر هم-عدم نوشتن تاریخ در حین خرید روی فاکتور که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی عامل ذیحساب گزارش را به فرمانده محترم و حفاظت اطلاعات گزارش نماید وبرخورد قاطع و به هنگام با متخلفین صورت پذیرد.

شرح موضوع دوم:

ستوانیکم پاسدار جوادد موحدی مدیر مالی و عامل ذیحساب ناحیه مقاومت بسیج پلدشت،هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی را پیشگیری از بروز تخلفات مالی عنوان کردند و علت اساسی بروز جرایم و تخلفات اقتصادی را فصل الخطاب قرار ندادن قوانین و مقررات توسط کارپردازان عنوان کردند.و در ادامه به تبیین قوانین و مقررات مالی و دستورالعمل جدید تنخواه گردان کارپردازی پرداختندوبه سوالات کارپردازان در مورد قوانین و مقررات مالی از قبیل مسائل ذیل پاسخ داده شد:

۱- نحوه صدور دسته چک ها ۲-رعایت شرایط عمومی قرارداد ها بر طبق قوانین و مقررات ۳–توضیح در مورد تکمیل فرم صورت وضعیت، در قراداد هایی که طی دو یا سه مرحله تسویه حساب مالی میشوند – تبیین مسائل پیرامون مفاصا حساب بیمه ها- داشتن تاییدیه حقوقی قراردادها –تو ضیح در مورد استعلام بها برای فاکتور هایی که بیشتر از سقف تنخواه به حساب فروشنده واریز شده است– داشتن فرم تحویل قطعی در صورت اتمام پروژه و تحویل آن در قرارداد ها -پرهیزازهرگونه جابجایی  پروژه ها ، طبق دستورالعمل اعتبار مربوط به پروژه های تعریف شده از سوی رده مافوق، باید در پروژه تعریف شده هزینه گردد،مگر در موارد نادر آن هم با دستور کتبی رده مافوق و صدور تخصیص جدید با توضیحات مسئول رده مافوق در تخصیص(مخصوصا در پروژه های محرومیت زدایی)- رعایت شرایط عمومی فاکتورها واخذ تاییدیه فاکتورها از مقام مجاز و ارائه هزینه ها برابر قوانین و مقررات مالی – ضمیمه نمودن تاییدیه پرداخت در وجه ذی نفع(رسید درگاه های بانکی) به اسناد هزینه-ممنوع بودن عملیات پرداخت از طریق هم بانک-تلفن بانک-اینترنت بانک-دریافت پیامک و عناوین مشابه – توضیحاتی در مورد فاکتورهایی که نیاز به باسکول دارند- سوالات متعدد پیرامون نحوه هزینه کرد با کارت و شرایط تسویه حساب آن و تبیین دقیق دستورالعمل جدید حساب های تنخواه کارپردازی – توضیح دقیق و مفصل پیرامون تکمیل دفتر تنخواه گردان کارپردازی و ثبت کلیه عملیات مالی در دفترو تراز نمودن مانده حساب دفتر با ماند حساب بانک توسط کارپردازان- نحوه تکمیل برگه صورتمجلس تحویل و تحول تنخواه گردان

انتهای پیام/