اردوهای جهادی؛ نقطه امید مردم مناطق محروم/ اینجا خبری از فیش حقوقی نیست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، اردوی جهادی ساخت خانه محروم برای خانواده های بی بضاعت در روستای زنگلان سفلی با حضور گروه جهادی عاشقان ثارالله به سرگروهی سرهنگ پاسدار علی حیرانی برگزار شد. انتهای پیام/

اردوهای جهادی؛ نقطه امید مردم مناطق محروم/ اینجا خبری از فیش حقوقی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، اردوی جهادی ساخت خانه محروم برای خانواده های بی بضاعت در روستای زنگلان سفلی با حضور گروه جهادی عاشقان ثارالله به سرگروهی سرهنگ پاسدار علی حیرانی برگزار شد.

انتهای پیام/