به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: کاروان راهیان نور اشنویه با بدرقه معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه ، اعضاء شورای تامین شهرستان و مسئولین ادارات عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد. در مراسم بدرقه این کاروان سرهنگ پاسدار عباس محمدی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه با بیان مطالبی پیرامون یادمان های شهداء در جنوب […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: کاروان راهیان نور اشنویه با بدرقه معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه ، اعضاء شورای تامین شهرستان و مسئولین ادارات عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.

در مراسم بدرقه این کاروان سرهنگ پاسدار عباس محمدی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه با بیان مطالبی پیرامون یادمان های شهداء در جنوب کشور و بهره مندی حداکثری در بازدید از این مناطق پرداخت و نکات ایمنی این سفر را متذکر شد.