مسئول معاونت نیروی انسانی و فرهنگی به همراه مسئول دفتر فرماندهی سپاه اشنویه با حضور در منزل پیشمرگان کرد مسلمان از خانواده آنها دلجویی کردند. …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء: مسئول معاونت نیروی انسانی و فرهنگی به همراه مسئول دفتر فرماندهی سپاه اشنویه با حضور در منزل پیشمرگان کرد مسلمان از خانواده آنها دلجویی کردند.

در این دیدار ها  سرگرد پاسدار سعید آراکیان مسئول نیروی انسانی و سرگرد پاسدار سجاد جاویدی مسئول فرهنگی سپاه اشنویه به همراه هیئت همراه ضمن دیدار با خانواده های پیشمرگان کرد مسلمان با اهداء لوح و هدیه از آنها دلجویی کرده  و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار دادند.