به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، فرمانده سپاه پیرانشهر به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در راس هیئتی با خانواده ای شهیدان والامقام عباس نوید خدمتی و رسولی منگور  دیدار و دلجویی کرد. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، فرمانده سپاه پیرانشهر به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در راس هیئتی با خانواده ای شهیدان والامقام عباس نوید خدمتی و رسولی منگور  دیدار و دلجویی کرد.

.