سرهنگ پاسدار منصور یوسفی گفت: گشت های بسیجی با هدف ارائه خدمت بسیج در ارتقاء آرامش محله ها، تقویت پیوندهای فکری، عاطفی جامعه و مردمی کردن امنیت با بهره گیری از بسیجیان، مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی، فرمانده ناحیه مقاومت بیسج سپاه پلدشت به همراه فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه شهرستان از گشت های بسیجی محله محور از مسجد تا مسجد بازدید کرد.

سرهنگ پاسدار منصور یوسفی گفت: گشت های بسیجی با هدف ارائه خدمت بسیج در ارتقاء آرامش محله ها، تقویت پیوندهای فکری، عاطفی جامعه و مردمی کردن امنیت با بهره گیری از بسیجیان، مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برگزار می شود.

انتهای پیام/