سرهنگ محمدی اصل فرمانده سپاه سردشت در بازدید از حوزه های مقاومت بسیج ، با تقدیر از فرماندهان محترم حوزه ها ، با توجه به فعالیت های مداوم و مستمر حوزه ها در عرصه های آموزشی و محرومیت زدایی ، به حمایت از فعالیت های بسیج به خصوص پایگاه های مقاومت بسیج تاکید کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛ سرهنگ محمدی اصل فرمانده سپاه سردشت در بازدید از حوزه های مقاومت بسیج ، با تقدیر از فرماندهان محترم حوزه ها ، با توجه به فعالیت های مداوم و مستمر حوزه ها در عرصه های آموزشی و محرومیت زدایی ، به حمایت از فعالیت های بسیج به خصوص پایگاه های مقاومت بسیج تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین مسئولیت های بسیج آموزش و هدایت افکار و افزایش توانمندی های زنان و دختران است در جزیره کیش با توجه به شرایط این آموزش ها از اولویت و درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی تصریح کرد: امروزه با وجود جنگ نرم و استفاده دشمنان و استکبار جهانی از تمامی امکانات در جهت رسوخ در میان خانواده ها و جوانان به منظور ایجاد انحراف بیشتر و دوری نسل جوان از خانواده و چارچوب دین وظیفه بسیج و مربیان بیشتر و سنگین تر است و باید با نظامی سنجیده و قانونمند به مبارزه علیه شیاطین شرق و غرب و نرم افزارهای جنگی آنان پرداخت.
سرهنگ محمدی اصل ، در این بازدیدها بر رعایت اصول دینی و اخلاقی در میان بسیجیان تاکید کرد.

این بازدیدها به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص از تمامی پایگاه های خواهران و برادران ناحیه مقاومت سپاه کیش انجام می شود.