به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی،امام جمعه محترم شهرستان چایپاره و ریاست آموزش و پرورش شهرستان و دیگر اعضاء نشست،نشست هم اندیشی ارکان مسجد مجری طرح شهید بهنام برگزار و در ابتدا فرمانده محترم ناحیه ضمن تشریح طرح شهید بهنام محمدی،موارد مربوط به شیوه اجرا این طرح […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی،امام جمعه محترم شهرستان چایپاره و ریاست آموزش و پرورش شهرستان و دیگر اعضاء نشست،نشست هم اندیشی ارکان مسجد مجری طرح شهید بهنام برگزار و در ابتدا فرمانده محترم ناحیه ضمن تشریح طرح شهید بهنام محمدی،موارد مربوط به شیوه اجرا این طرح را بیان نموده و مطالبی را در مورد نحوه حضور بسیجیان این طرح در برنامه های مدرسه و مساجد را بیان نمودند.
در ادامه نشست،حجة السالام و المسلمین جمشیدی امام جمعه محترم شهرستان،ضمن تقدیر و تشکر از مجریان طرح،مباحثی را در رابطه با نحوه ارتباط نوجوان و جوان با مسجد بان نموده و گزارشاتی را از مدیران مدارس در ارتباط با همکاری با این طرح خواستار شدند.
در ادامه سرتیم های خواهر و برادر مجری طرح شهید بهنام محمدی،گزارشی از اقدامات انجام یافته از ابتدای طرح را بیان نمودند.
در انتهای نشست از حاضرین با صرف افطار پذیرایی بعمل آمد

انتهای پیام/