در راستای جلوگیری از شکستهای حفاظتی و آموزش و توجیه همیاران ایمنی رده های تابعه سپاه خوی همایش ایمنی به همت معاونت ایمنی و اقدامات تامینی این سپاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سپاه شهدا؛فرمانده سپاه خوی با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذاری همیاران ایمنی در یگان ها و نهادها آنان را بازوان فرماندهان عنوان و افزود: رعايت دقيق تهميدات و ملاحضات ايمني و تاميني در اجراي امن و ايمن ماموريت هاي سپاه از اولویت هاست.

سرهنگ پاسدار محمد باقر علایی با اشاره به آيه قرآني “من احياها فكاتما احيا الناس جمعيا” خاطر نشان کرد: نجات جان انسانها  که از اهداف تشکیل معاونت ایمنی و تامینی در سپاه است بر گرفته از همین آیه است.

سرهنگ پاسدار جواد موسي زاده مسئول ایمنی و اقدامات تامینی سپاه خوی نیز در ابتدا ضمن خداقوت به تمامی همیاران ایمنی در رده های سپاه این شهرستان، با بیان چکیده ای از عملکرد این معاونت در سال ۹۷، حاضران را نسبت به ابلاغ برنامه های جدید  در زمینه اهداف مرجع –لزوم تقدم پیشگیری از وقوع حوادث توجیه نمود.

انتهای پیام/