در راستای اشنایی رانندگان سپاه با مسایل ایمنی و حفاظتی و کاهش اسیب ها کارگاه آموزشی –توجیهی رانندگان سپاه خوی به همت معاونت ایمنی و اقدامات تامینی ، آماد و پشتیبانی این سپاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سپاه شهدا ٰ؛ کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی خوی در جمع رانندگان سپاه خوی پیرامون مسائل ایمنی و مقررات رانندگی در این زمینه به منظور کاهش آسیب ها و صدمات احتمالی جانی و مالی به رانندگان شرکت کننده در این مراسم مطالبی ارائه کرد.

سرهنگ حیدر پور با بیان اینکه رانندگان نیروهای مسلح بایستی سرآمد و الگوی سایر مردم عادی باشند به علت حوادث رانندگی در درون شهر و جاده های برون شهری نیز اشاره کرد و گفت: عدم توجه به جلو و رعایت نکردن حق تقدم مهمترین عوامل در حوادث رانندگی درون شهری هستند که در جاده های برون شهری نیز همین عوامل به همراه انحراف به چپ علت بسیاری از سوانح رانندگی را تشکیل می دهند.

وی همچنین در پایان رعایت مقررات رانندگی را موجب پیشگیری از وقوع حوادث تلخ رانندگی دانست و افزود: اگر چه رعایت مقررات رانندگی موجب پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی می شود اما به هنگام وقوع حوادث احتمالی نیز خسارت ناشی از حادثه را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

معاونت ایمنی و اقدامات تامینی سپاه خوی نیز در ابتدا گفت: رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی بایستی از جانب رانندگان شاغل در نیروهای مسلح بیشتر از اقشار دیگر جامعه رعایت شود.

سرهنگ پاسدار جواد موسی زاده اظهار داشت: کوچکترین سهل انگاری در هنگام رانندگی موجب پدید آمدن خسارت های جبران ناپذیر می شود.

انتهای پیام/