مردم شهرستان اشنویه بار دیگر حماسه ای بی نظیر در راهپیمایی روز جهانی قدس رقم زدند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی، مردم شهرستان اشنویه بار دیگر حماسه ای بی نظیر در راهپیمایی روز جهانی قدس رقم زدند .