به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛مجمع سرمربیان و هیئت اندیشه ورز صالحین شهرستان چایپاره در حسینیه عاشقان ثارالله ناحیه برگزار گردید.این جلسه به دعوت تعلیم و تربیت ناحیه و با حضور فرمانده محترم ناحیه و همچنین استادیار محترم سرمربیان و مربیان و همچنین فرماندهان و سرگروه های منتخب حوزه ها و پایگاه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛مجمع سرمربیان و هیئت اندیشه ورز صالحین شهرستان چایپاره در حسینیه عاشقان ثارالله ناحیه برگزار گردید.این جلسه به دعوت تعلیم و تربیت ناحیه و با حضور فرمانده محترم ناحیه و همچنین استادیار محترم سرمربیان و مربیان و همچنین فرماندهان و سرگروه های منتخب حوزه ها و پایگاه های بسیج برگزار گردید.
افزایش توان اداره حلقات صالحین و لزوم ارتباط گیری بیشتر بین استادیار و سرمربیان ، سرمربیان با مربیان ، مربیان با سرگروه ها و کیفی سازی شبکه تربیتی صالحین در تمامی سطوح موضوع نشست بود.
همچنین در خصوص افزایش ارتباط ارکان تربیتی و مدیریتی ، حضور ارکان تربیتی در فضای مجازی خصوصا استفاده از محتواهای تولید شده توسط معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین بحث و بررسی انجام گردید.
همچنین نشست تربیتی ، اخلاقی ، معرفتی ارکان صالحین در کنار مجمع سرمربیان و هیئت اندیشه ورز صالحین برگزار گردید.
در این نشست به سئوالات معرفتی بصیرتی بسجیان توسط توسط استادیار صالحین پاسخ داده شد.

انتهای پیام/