سرهنگ پاسدار علی حیرانی به همراه مسئول بسیج سازندگی ناحیه از روند اجرای استخر ذخیره آب کشاورزی در محل روستای بهستان شهرستان چایپاره بازدید بعمل آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛در راستای اجرای طرح های محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشّهداء در مناطق محروم شهرستان چایپاره،سرهنگ پاسدار علی حیرانی به همراه مسئول بسیج سازندگی ناحیه از روند اجرای استخر ذخیره آب کشاورزی در محل روستای بهستان این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

انتهای پیام/