خادمین حرم مطهر امام رضا (ع)با در دست داشتن پرچم متبرک به حرم در محل بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره حضور یافته و از بیماران این بیمارستان عیادت نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسپاه شهداء آذربایجان غربی؛خادمین حرم مطهر با در دست داشتن پرچم متبرک به حرم امام رضا(ع) در محل بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره حضور یافته و از بیماران این بیمارستان عیادت نمودند.

انتهای پیام/