اجتماع بزرگ مردمی به مناسبت روز حجاب و عفاف با شعار حجاب میراث ایرانی_گرایش جهانی همزمان با سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم خصوصا بانوان خویی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدای آذربایجان غربی گل صنملو استاد دانشگاه در اجتماع بانوان شهرستان خوی با گرامیداشت هفته کرامت و یادآوری هدف خلقت انسان اظهار داشت: در دین مبین اسلام برای هر چیزی حدودی تعیین و از افراط و تفریط منع شده است و می توان به یکی از ویژگیهای فطری بشر زیبایی پسندی هست اشاره کرد که انسان دوست دارد خود را زیبا کند و شیک لباس بپوشد و در این موردنیز اسلام حدودی را برای زنان و مردان تعیین کرده و بیان داشته در جلوت باحیاترین و در خلوت بی حیاترین باشید و در نتیجه همه ی این حدودها برای سعادت و کمال انسان می باشد.

وی افزود: امروزه خودنمایی را به معنی شخصیت انسانی معنی می کنند که این فرد اگر خودنمایی و خود آرایی ظاهری داشته باشد شخصیت پیدا می کند اما در جواب این القا باید گفت نوع لباسی که انسان می پوشد به دیگران می گوید که با وی چگونه رفتار کنند به طوریکه اگر بخواهیم میزان باورهای اخلاقی را در جامعه ارزیابی کنیم به میزان عفت بانوان باید نگاه کنیم اگر بانوان آن جامعه با عفت بود آن جامعه جامعه ی اخلاقی خواهد بود.

استاد دانشگاه با بیان اینکه رفتارهای ما حاصل فکر و اندیشه است گفت : انسان هر آنچه می بیند و می شنود در فکر و اندیشه او اثر می گذارد اگر مواردی را که مشاهده می کند عمل آلوده ای باشد افکار و در نتیجه اعمالش نیز آلوده خواهد شد و در سرنوشت انسان اثر گذاری بدی خواهد بود که بالعکس آن را نیز می توان بیان که دیدن و شنیدن موارد به دور از آلودگی انسان را در مسیر سعادت قرار می دهد.

گل صنملو با تاکید بر تغذیه روحی و روانی فرزندان در خانواده اضافه کرد:فرزندانمان اگر کمبود عاطفی داشته باشند و از نظر روحی روانی آماده حضور در اجتماع نباشند در دام سودجویان خواهند افتاد و همچنین اهمیت افزایش عزت و اعتماد به نفس در فرزندان بیشتر احساس می شود تا آنها بتوانند ارزش خود را در جامعه حفظ و نیز در مقابل پیشنهادهای خلاف عزت نفس داشته باشند.

وی ادامه داد: رسانه ها وفضای مجازی و استفاده بی قیدوشرط از آن مشکلات فراوانی را برای جامعه دینی به وجود آورده است چرا که برقراری ارتباط خیلی آسان و پنهان در این فضا و آنچه که از طریق ماهواره ها برای اذهان جامعه بعنوان یک تهاجم فرهنگی پخش می شود جامعه ی ما را به سوی آشناییها و وابستگی های کوتاه مدت و آسیب پذیر و سپس افزایش طلاق و سست شدن بنیان خانواده ها و بی بندوباری اخلاقی سوق می دهد بنابراین باید درست استفاده کردن از این فضا را آموخته و با محدود کردن آن جامعه را در مقابل آن بیمه کنیم.

انتهای پیام/