اعزام روحانی جهت تبیلغ و آموزش احکام فقهی در مناطق مرزی و عشایری مناطق کلاشین و شیوه برو دشتبیل اشنویه برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی، اعزام روحانی جهت تبیلغ و آموزش احکام فقهی در جامعه عشایری اشنویه با حضور معاون هماهنگ کننده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه اشنویه ، سرعشیره ایل بزرگ هرکی و اکیپی متشکل از معاون بهداشت و درمان با حضور در مناطق مرزی و عشایری مناطق کلاشین و شیوه برو دشتبیل اشنویه برگزار شد .

در این برنامه ضمن آموزش احکام فقهی در جامعه عشایری ، ویزیت رایگان و رسیدگی به مشکلات آنها نیز در دستور کار قرار داشت .