به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی و سخنرانی دادستان شهرستان چایپاره،کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های عمدی سال ۹۸ در محل حسینیه دادگستری چایپاره برگزار شد. انتهای پیام/

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی و سخنرانی دادستان شهرستان چایپاره،کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های عمدی سال ۹۸ در محل حسینیه دادگستری چایپاره برگزار شد.

انتهای پیام/