طرح مردم‌یاری با عنوان طرح جهاد پزشکی با همکاری مشترک شبکه بهداشت و درمان ماکو ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو و بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان غربی در ماکو برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛ طرح مردم‌یاری با عنوان طرح جهاد پزشکی با همکاری مشترک شبکه بهداشت و درمان،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو و بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان غربی در ماکو برگزار شد.

این طرح به مدت سه روز از تاریخ ۲۶ تیرماه تا بیست و هشتم تیر ماه ادامه خواهد داشت .

در این طرح تیم های پزشکی در خانه بهداشت روستای قره تپه مستقر و روستاییان را در تخصص های مامایی ، آزمایشگاه ،  پزشک عمومی ، روانشناسی ، تزریقات و پانسمان ،دندانپزشکی مورد  ویزیت قرار میدهند .

بیمارانی که نیاز به به مراجعه به دکتر متخصص دارند با نامه به متخصصین مستقر در بیمارستان فجر ماکو معرفی می شوند.

لازم به ذکر است؛ تیم های پزشکی به روستاهای اطراف جهت ویزیت بیماران به صورت رایگان اعزام می گردند که در روز اول کاری این طرح اکیپ پزشکی به روستای آداغان اعزام شد.