سردار حبیب شهسواری از فعالیت گروه جهادی مجاهدان خاکی متشکل از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه که در روستاهای چالدران مشغول به ارائه خدمت هستند بازدید و از این خدمات رسانی ها تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدای آذربایجان غربی، سردار حبیب شهسواری امروز با حضور در شهرستان چالدران از فعالیت گروه جهادی مجاهدان خاکی متشکل از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ارومیه که در روستاهای چالدران مشغول به ارائه خدمت هستند بازدید و از این خدمات رسانی ها تقدیر کرد.