طی مراسمی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مدخل ورودی شهرستان چایپاره برافراشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی،اعضای شورای تأمین شهرستان و کلیه کارکنان ناحیه،طی مراسمی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مدخل ورودی شهرستان برافراشته شد.

انتهای پیام/