جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در راس هیئتی با جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس علی فتحعلی نژاد دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدای آذربایجان غربی، سردار اللهوردی داداش زاده جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در راس هیئتی با جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس علی فتحعلی نژاد دیدار کرد.