به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا آذربایجان غربی،صبحگاه مشترک نیرو های مسلح باحضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی فرمانده ناحیه چایپاره و کارکنان ناحیه صبح امروز در  محل ستاد نیرو انتظامی با حضور افسران نیروانتظامی برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا آذربایجان غربی،صبحگاه مشترک نیرو های مسلح باحضور سرهنگ پاسدار علی حیرانی فرمانده ناحیه چایپاره و کارکنان ناحیه صبح امروز در  محل ستاد نیرو انتظامی با حضور افسران نیروانتظامی برگزار گردید