به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛به مناسبت گرامیداشت آغاز هفته ناجا مزار شهدای چایپاره با حضور نیروهای مسلح شهرستان و مسئولین شهرستانی غبارروبی و گلباران شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛به مناسبت گرامیداشت آغاز هفته ناجا مزار شهدای چایپاره با حضور نیروهای مسلح شهرستان و مسئولین شهرستانی غبارروبی و گلباران شد.