با حضور سرهنگ پاسدار علی حسینی فرمانده سپاه اشنویه و فخرالدین پنهانی رئیس بهزیستی شهرستان تفاهم نامه مشترک بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشنویه و بهزیستی این شهرستان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی امضاء شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذرزبایجان غربی : با حضور سرهنگ پاسدار علی حسینی فرمانده سپاه اشنویه و فخرالدین پنهانی رئیس بهزیستی شهرستان تفاهم نامه مشترک بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشنویه و بهزیستی این شهرستان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی امضاء شد.

این تفاهم نامه مشترک در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اجرای فعالیت های راهبردی و برنامه های مختلف آموزشی در زمینه اعتیاد، برپائی نمایشگاه با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تقویت مشارکت های اجتماعی در عرصه پیشگیری، آموزش های همگانی و خدمات مشاوره ای با استفاده از ظرفیت های علمی نیروی انسانی متخصص می باشد، از دیگر اهداف این تفاهمنامه، استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانمندی ها و امکانات بالقوه و بالفعل دو نهاد در زمینه های اشتغال، درمان، مسکن و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد.