jpeg-19

راهپیمایی ضد آشوبگری و حمایت از امنیت ملی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا،