سرهنگ پاسدار علی حیرانی از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان چایپاره بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی فرمانده ناحیه چایپاره به همراه مسئول بسیج سازندپی ناحیه از پروژه های محرومیت زدایی این شهرستان که از محل طرح های محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشّهداء در محل روستای محروم قره کندی در حال اجراست،بازدید بعمل آرود.