به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی از روند اجرای حلقه های صالحین و برنامه های متنوع بسیج در پایگاه های حضرت معصومه(ع) و سمیه تابعه حوزه فاطمه الزهرا ،بازدید بعمل آورد.      

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار علی حیرانی از روند اجرای حلقه های صالحین و برنامه های متنوع بسیج در پایگاه های حضرت معصومه(ع) و سمیه تابعه حوزه فاطمه الزهرا ،بازدید بعمل آورد.