به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛همایش روز داشنجو با حضور جانشین فرمانده ناحیه چایپاره سرهنگ پاسدار مجید زینال زاده و با سخنرانی حجت اسلام والمسلمین پور اکبر ریس اداره اوقاف شهرستان چایپاره در دانشگاه پیام نور شهرستان چایپاره برگزار گردید و در انتهای همایش از دانشجویان برتر شهرستان با اهدای لوح تقدیر […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛همایش روز داشنجو با حضور جانشین فرمانده ناحیه چایپاره سرهنگ پاسدار مجید زینال زاده و با سخنرانی حجت اسلام والمسلمین پور اکبر ریس اداره اوقاف شهرستان چایپاره در دانشگاه پیام نور شهرستان چایپاره برگزار گردید و در انتهای همایش از دانشجویان برتر شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آمد.